Attention
to every detail

Nie czekaj! Skontaktuj się z nami:

+48 505 692 028

Godziny otwarcia:

pon-pt 9:00 – 18:00

Wyspecjalizowane usługi

Świadczymy usługi prawne wyłącznie w dziedzinach prawa, w których posiadamy pogłębioną wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Wierzymy, że tylko dzięki specjalistycznej wiedzy i praktycznej znajomości danej branży możemy zapewnić Klientom Kancelarii usługi najwyższej jakości.

Indywidualne podejście

Ustalamy formę i zasady bieżącego świadczenia usług prawnych lub strategię prowadzenia spraw spornych stosownie do oczekiwań Klienta. Umożliwiamy stałe monitorowanie postępów prac nad poszczególnymi projektami lub postępowaniami spornymi, udzielając wyczerpujących informacji.

Efekt synergii

Łączymy umiejętności i doświadczenie adwokatów i radców prawnych specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. Interdyscyplinarne projekty realizowane są przez zespół prawny posiadający niezbędną wiedzę i znajomość branży.

Transparentne zasady współpracy

Świadczymy usługi prawne w oparciu o system wynagrodzenia abonamentowego lub jednostkowego rozliczenia zaangażowania czasowego. Przez cały okres świadczenia usługi Klient na bieżąco jest informowany o zakresie i rodzaju podejmowanych czynności w jego imieniu.

Oferujemy wyspecjalizowane usługi klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym w preferowanych obszarach praktyki. Zapewniamy stałą i kompleksową obsługę prawną spółek i przedsiębiorców z wybranych branż w indywidualnie dopasowanym modelu współpracy.

Łukasz Wądołowski

Partner Zarządzający

Adwokat i współzałożyciel kancelarii pełniący funkcję partnera zarządzającego. Specjalizuje się w prawie korporacyjnym, prawie papierów wartościowych i prawie nieruchomości, koncentrując się w szczególności na transakcjach związanych z obrotem instrumentami finansowymi oraz tworzeniu struktur finansowania spółek na wczesnym etapie rozwoju. Doradza klientom w obszarach związanych z tworzeniem ładu korporacyjnego, nadzorem oraz odpowiedzialnością członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego.

Więcej

Zespół kancelarii:
  W rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych, RODO) administratorem moich danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu jest Wądołowski i Wspólnicy sp.k. z siedzibą w Warszawie, 00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22,, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000824865, posiadająca REGON: 38539635300000, NIP: 7010967405

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych udostępnionych na niniejszym formularzu podmiotowi danych przysługuje prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do żądania przeniesienia danych a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Zapytania dotyczące danych osobowych należy przesyłać na adres mailowy daneosobowe@wwlegal.eu

  Kontakt

  ul. Emilii Plater 10/2,
  00-669 Warszawa
  +48 505-692-028
  biuro@wwlegal.eu