Tel. +48 505-692-028

Prosta Spółka Akcyjna – czy może zadebiutować na giełdzie?

Prosta Spółka Akcyjna – czy może zadebiutować na giełdzie?

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, która zakładana jest zwykle w celu debiutu na giełdzie. Od 1 lipca 2021 r. do polskiego porządku prawnego weszła Prosta Spółka Akcyjna. Czym charakteryzuje się ta forma prawna? Czy może zadebiutować na giełdzie?

Prosta spółka akcyjna – charakterystyka

 

Prosta spółka akcyjna jest idealnym rozwiązaniem dla małych i średnich firm typu start-up przede wszystkim ze względu na niewielką ilość formalności oraz dużą swobodę w kształtowaniu postanowień statutu. Minimalny kapitał zakładowy w prostej spółce akcyjnej wynosi 1 zł. Akcje są obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, przy czym wkładem niepieniężnym może być świadczenie pracy lub usług czy tzw. know-how. Ponadto, jeżeli dany akcjonariusz wniesie wkład o wartości 0 zł, będzie mógł objąć taką samą liczbę akcji, jak akcjonariusz, który wniósł wkład o wartości 1 mln zł.

 

Zbycie akcji

 

Zbycie akcji powinno być dokonane w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, czyli poprzez wiadomość e-mail lub inne środki komunikacji elektronicznej. Wszelkie ograniczenia w zbyciu mogą wynikać z postanowień umowy, która będzie przewidywać np. zgodę zarządu czy prawo pierwszeństwa.

Prosta spółka akcyjna – debiut na giełdzie

 

Jak wiadomo, w przypadku spółki akcyjnej możliwy jest debiut na giełdzie – czy to na „małym parkiecie” New Connect, czy na głównym rynku GPW. Czy w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej możliwy jest debiut? Odpowiedź na to pytanie jest przecząca. Prosta spółka akcyjna jest spółką niepubliczną. Oznacza to, że wyemitowane przez nią akcje w żadnym razie nie mogą być dopuszczone ani wprowadzane na giełdę. Nie jest więc możliwy jej debiut na giełdzie. Gdyby prosta spółka akcyjna chciała zadebiutować na giełdzie, musiałaby najpierw przekształcić się w spółkę akcyjną, a następnie przejść przez cały proces wprowadzenia akcji do obrotu na rynku regulowanym.

 

Podsumowanie

 

Prosta spółka akcyjna, ze względu na brak możliwości debiutu na giełdzie, będzie wybierana przez małych lub średnich przedsiębiorców. Ustawodawca zdecydował, że wprowadzenie akcji do obrotu nie jest możliwe w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej. Mimo to, forma ta jest niezwykle przystępna i atrakcyjna chociażby ze względu na minimalny kapitał zakładowy w wysokości 1 zł.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych - spółek niepublicznych i spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. W zakresie obsługi spółek kapitałowych, do jej zadań należy m.in. zakładanie spółek, podwyższanie kapitału zakładowego, zmiany umowy, zatwierdzenie roku obrotowego, pomoc w zakresie obowiązków raportowych spółek publicznych, przygotowywanie treści raportów EBI i ESPI, przygotowywanie walnych zgromadzeń i posiedzeń rad nadzorczych, bieżące doradztwo w zakresie corporate governance oraz przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji korporacyjnej. Sporządza umowy regulujące bieżącą działalność gospodarczą, umowy z zakresu obrotu aktywami, umowy opcji, umowy na produkcję aplikacji mobilnych, umowy pomiędzy podmiotami z polskiej i zagranicznej branży GameDev (umowy koprodukcyjne, wydawnicze i producenckie na sfinansowanie, stworzenie i wydanie gry, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych), w tym umowy anglojęzyczne. Brała udział w złożonym procesie wprowadzenia jednej ze spółek na rynek regulowany GPW, w przygotowaniu prospektu emisyjnego, w przygotowaniu złożonych umów inwestycyjnych, w procesie downsteram merger polegającym na przejęciu spółki zależnej przez spółkę notowaną na NewConnect. Zajmowała się kompleksową obsługą prawną zagranicznych spółek, jak i wsparciem prawnym polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Francji w jednej z najbardziej renomowanych francuskich kancelarii adwokackich w dziale przejęć i fuzji. Posiada doświadczenie w zagranicznych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa konkurencji. Jest absolwentką wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentką Filologii romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Université de Picardie Jules Verne w Amiens. Posługuje się biegle j. angielskim i j. francuskim.

Umów spotkanie

Szukaj...