Tel. +48 505-692-028

Prawo autorskie w produkcji gier komputerowych

Prawo autorskie w produkcji gier komputerowych

Prawo autorskie w produkcji gier komputerowych są częstym przedmiotem wielu umów. W branży game dev dochodzi do częstego powstawania utworów, które stanowią własność różnych podmiotów. O czym warto pamiętać, gdy uczestniczy się w procesie tworzenia utworu będącego elementem praw autorskich game dev? Temu poświęcony będzie niniejszy artykuł.

Definicja utworu i rodzaje praw autorskich

Definicje utworu określa art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83): „Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór)”. Warto nadmienić również, że prawa autorskie dzielą się na majątkowe i osobiste. Majątkowe, w odróżnieniu do osobistych mogą zostać zbywane.

Przykłady utworów prawa autorskiego game dev

Przy produkcji gier komputerowych prawa autorskie mają wielkie znaczenie, gdyż to one decydują, kto ma prawo rozporządzać i korzystać z powstałych utworów. Utworami możemy natomiast określić wszelkie oprogramowania do poszczególnych gier. Wykonanie portów na inne konsole/platformy. Grafika i wizualizacje lub animacje również wchodzą w zakres utworu. Scenariusz do gry i wszelkiego rodzaju skrypty także stanowią przedmiot prawa autorskiego.

Prawa autorskie w procesie produkcji gier komputerowych

Przed wydaniem gry producent zawiera umowy z deweloperami o jej wykonanie. W umowach tych warto rozstrzygnąć do kogo będą należały autorskie prawa majątkowe. Pierwotnie, prawa te są własnością dewelopera, czyli osoby wytwarzającej oprogramowanie itp. Strony mogą jednak zastrzec, że za wynagrodzeniem (choć nie ma takie obowiązku) następuje cesja tych praw na wydawcę. Jest to częsta praktyka przy produkcji gier komputerowych.

Przeniesienie praw autorskich

Opisana wyżej cesja musi jednak spełniać obligatoryjne elementy. Najważniejsze jest wskazanie pól eksploatacji, na których podmiot będzie mógł korzystać z przeniesionych praw autorskich. Chodzi o wymienienie zakresu cesji. Warto również dodać postanowienie o terytorialności i terminowości takiego przeniesienia.

Podsumowanie – prawo autorskie w produkcji gier komputerowych

Podsumowując, warto pamiętać o regulowaniu praw autorskich w produkcji gier komputerowych jeszcze przed rozpoczęciem tego procesu. Służą do tego umowy, które strony zawierają przed przystąpieniem do prac. Należy rozeznać, czy zakres umowy obejmuje powstanie utworów, a jeśli tak, powinno się rozstrzygnąć do kogo będą należeć te prawa.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Oferujemy wyspecjalizowane usługi klientom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym w preferowanych obszarach praktyki. Zapewniamy stałą i kompleksową obsługę prawną spółek i przedsiębiorców z wybranych branż w indywidualnie dopasowanym modelu współpracy.

Umów spotkanie

Szukaj...