Tel. +48 505-692-028

Prosta Spółka Akcyjna – jakie różnice?

Prosta Spółka Akcyjna – jakie różnice?

Od 1 lipca 2021 r. do polskiego porządku prawnego weszła Prosta Spółka Akcyjna. Prosta Spółka Akcyjna – jakie różnice? Czym charakteryzuje się ta forma prawna? Jakie są podstawowe różnice między PSA a tradycyjną spółką akcyjną?

Prosta Spółka Akcyjna – cechy charakterystyczne

 

Prosta Spółka Akcyjna charakteryzuje się przede wszystkim dużą swobodą i elastycznością, m.in. w zakresie kształtowania postanowień umowy, czy w zakresie sprzedaży akcji przez e-mail. Ustawodawca ponadto, zrezygnował z wielu formalności przy samym założeniu spółki. W przeciwieństwie do spółki akcyjnej, prosta spółka akcyjna może zostać założona przez Internet. Stanowi ona więc idealne rozwiązanie zwłaszcza dla małych i średnich firm typu start-up. Tradycyjna spółka akcyjna jest natomiast zakładana głównie z myślą o zadebiutowaniu na giełdzie i nie może zostać założona przez Internet. Sam zaś statut wymaga formy aktu notarialnego.

 

Kapitał zakładowy

Minimalny kapitał zakładowy w prostej spółce akcyjnej wynosi 1 zł. Akcje są obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, przy czym wkładem niepieniężnym może być świadczenie pracy lub usług czy tzw. know-how. W przypadku spółki akcyjnej, minimalny kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 zł. Wkładem niepieniężnym w spółce akcyjnej nie mogą być natomiast prawa niezbywalne czy świadczenie pracy bądź usług. W przeciwieństwie do tradycyjnej spółki akcyjnej, w prostej spółce akcyjnej zbycie akcji może być dokonane w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, czyli poprzez wiadomość e-mail lub inne środki komunikacji elektronicznej.

 

PSA – organy

 

W tradycyjnej spółce akcyjnej obowiązkowymi organami są Zarząd oraz Rada Nadzorcza. Z kolei, Prosta Spółka Akcyjna dopuszcza możliwość zamiany Zarządu na Radę Dyrektorów. Ponadto Rada Nadzorcza nie jest obowiązkowym organem kontrolnym.

 

Prosta Spółka Akcyjna – debiut na giełdzie

 

Jak wiadomo, w przypadku spółki akcyjnej możliwy jest debiut na giełdzie – czy to na rynku zorganizowanym rynku akcji New Connect, czy na głównym rynku GPW. Prosta spółka akcyjna jest spółką niepubliczną. Oznacza to, że wyemitowane przez nią akcje w żadnym razie nie mogą być dopuszczone ani wprowadzane na giełdę. Nie jest więc możliwy jej debiut na giełdzie. Gdyby prosta spółka akcyjna chciała zadebiutować na giełdzie, musiałaby najpierw przekształcić się w spółkę akcyjną, a następnie przejść przez cały proces wprowadzenia akcji do obrotu.

 

Podsumowanie – Prosta Spółka Akcyjna – jakie różnice?

 

Niewątpliwie konstrukcja Prostej Spółki Akcyjnej niesie za sobą wiele korzyści ze względu na uproszczone formalności związane z jej założeniem, czy kapitał zakładowy w wysokości 1 zł. Jest to więc dobre rozwiązanie dla startup’ów, które nie planują debiutu na giełdzie.

 

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych - spółek niepublicznych i spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. W zakresie obsługi spółek kapitałowych, do jej zadań należy m.in. zakładanie spółek, podwyższanie kapitału zakładowego, zmiany umowy, zatwierdzenie roku obrotowego, pomoc w zakresie obowiązków raportowych spółek publicznych, przygotowywanie treści raportów EBI i ESPI, przygotowywanie walnych zgromadzeń i posiedzeń rad nadzorczych, bieżące doradztwo w zakresie corporate governance oraz przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji korporacyjnej. Sporządza umowy regulujące bieżącą działalność gospodarczą, umowy z zakresu obrotu aktywami, umowy opcji, umowy na produkcję aplikacji mobilnych, umowy pomiędzy podmiotami z polskiej i zagranicznej branży GameDev (umowy koprodukcyjne, wydawnicze i producenckie na sfinansowanie, stworzenie i wydanie gry, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych), w tym umowy anglojęzyczne. Brała udział w złożonym procesie wprowadzenia jednej ze spółek na rynek regulowany GPW, w przygotowaniu prospektu emisyjnego, w przygotowaniu złożonych umów inwestycyjnych, w procesie downsteram merger polegającym na przejęciu spółki zależnej przez spółkę notowaną na NewConnect. Zajmowała się kompleksową obsługą prawną zagranicznych spółek, jak i wsparciem prawnym polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Francji w jednej z najbardziej renomowanych francuskich kancelarii adwokackich w dziale przejęć i fuzji. Posiada doświadczenie w zagranicznych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa konkurencji. Jest absolwentką wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentką Filologii romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Université de Picardie Jules Verne w Amiens. Posługuje się biegle j. angielskim i j. francuskim.

Umów spotkanie

Szukaj...