Tel. +48 505-692-028

Prosta Spółka Akcyjna Game Dev – czy się opłaca?

Prosta Spółka Akcyjna Game Dev – czy się opłaca?

Od 1 lipca 2021 r. do polskiego porządku prawnego weszła Prosta Spółka Akcyjna, która charakteryzuje się przede wszystkim dużą swobodą i elastycznością, m.in. w zakresie kształtowania postanowień umowy, czy w zakresie sprzedaży akcji przez e-mail. Ustawodawca ponadto zrezygnował z wielu formalności przy samym założeniu spółki. Czy Prosta Spółka Akcyjna funkcjonuje w branży game dev? Czy opłaca się wybór tej formy przez podmioty planujące zaistnieć w branży gamingowej?

Prosta Spółka Akcyjna w Game Dev – zalety przy zakładaniu spółki

 

W przeciwieństwie do tradycyjnej spółki akcyjnej, prosta spółka akcyjna może zostać założona przez Internet. Stanowi ona więc idealne rozwiązanie zwłaszcza dla małych i średnich firm typu start-up. Tradycyjna spółka akcyjna jest natomiast zakładana głównie z myślą o zadebiutowaniu na giełdzie i nie może zostać założona przez Internet. Sam zaś statut wymaga formy aktu notarialnego.

 

Zalety związane z kapitałem zakładowym

 

Minimalny kapitał zakładowy w prostej spółce akcyjnej wynosi 1 zł. Akcje są obejmowane w zamian za wkłady pieniężne lub niepieniężne, przy czym wkładem niepieniężnym może być świadczenie pracy lub usług czy tzw. know-how. W przypadku spółki akcyjnej, minimalny kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 zł. Wkładem niepieniężnym w spółce akcyjnej nie mogą być natomiast prawa niezbywalne czy świadczenie pracy bądź usług. W przeciwieństwie do tradycyjnej spółki akcyjnej, w prostej spółce akcyjnej zbycie akcji może być dokonane w formie dokumentowej pod rygorem nieważności, czyli poprzez wiadomość e-mail lub inne środki komunikacji elektronicznej.

 

Prosta Spółka Akcyjna w Game Dev – debiut na giełdzie

Pomimo powyższych zalet związanych z uproszczoną procedurą założenia spółki czy rozporządzania akcjami, prosta spółka akcyjna nie może zadebiutować na giełdzie, co sprawia, że spółki gamingowe decydują się zwykle na prowadzenie działalności w formie tradycyjnej spółki akcyjnej.

 

Prosta spółka akcyjna jest spółką niepubliczną. Oznacza to, że wyemitowane przez nią akcje w żadnym razie nie mogą być dopuszczone ani wprowadzane na giełdę. Gdyby prosta spółka akcyjna chciała zadebiutować na giełdzie, musiałaby najpierw przekształcić się w spółkę akcyjną, a następnie przejść przez cały proces wprowadzenia akcji do obrotu, co wiąże się przede wszystkim z dużymi kosztami i formalnościami.

 

Podsumowanie

Prosta spółka akcyjna stanowi idealne rozwiązanie zwłaszcza dla małych i średnich firm typu start-up. Tradycyjna spółka akcyjna jest natomiast zakładana przede wszystkim z myślą o zadebiutowaniu na giełdzie, co w przypadku spółek z branży game dev stanowi główny cel prowadzenia działalności. Z tego też powodu, spółki gamingowe, które zakładają w przyszłości ewentualny debiut na giełdzie, pozostają przy wyborze klasycznej spółki akcyjnej.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych - spółek niepublicznych i spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. W zakresie obsługi spółek kapitałowych, do jej zadań należy m.in. zakładanie spółek, podwyższanie kapitału zakładowego, zmiany umowy, zatwierdzenie roku obrotowego, pomoc w zakresie obowiązków raportowych spółek publicznych, przygotowywanie treści raportów EBI i ESPI, przygotowywanie walnych zgromadzeń i posiedzeń rad nadzorczych, bieżące doradztwo w zakresie corporate governance oraz przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji korporacyjnej. Sporządza umowy regulujące bieżącą działalność gospodarczą, umowy z zakresu obrotu aktywami, umowy opcji, umowy na produkcję aplikacji mobilnych, umowy pomiędzy podmiotami z polskiej i zagranicznej branży GameDev (umowy koprodukcyjne, wydawnicze i producenckie na sfinansowanie, stworzenie i wydanie gry, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych), w tym umowy anglojęzyczne. Brała udział w złożonym procesie wprowadzenia jednej ze spółek na rynek regulowany GPW, w przygotowaniu prospektu emisyjnego, w przygotowaniu złożonych umów inwestycyjnych, w procesie downsteram merger polegającym na przejęciu spółki zależnej przez spółkę notowaną na NewConnect. Zajmowała się kompleksową obsługą prawną zagranicznych spółek, jak i wsparciem prawnym polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Francji w jednej z najbardziej renomowanych francuskich kancelarii adwokackich w dziale przejęć i fuzji. Posiada doświadczenie w zagranicznych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa konkurencji. Jest absolwentką wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentką Filologii romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Université de Picardie Jules Verne w Amiens. Posługuje się biegle j. angielskim i j. francuskim.

Umów spotkanie

Szukaj...