Tel. +48 505-692-028

Michał Augustynek

Michał Augustynek - Adwokat - WW Legal Wądołowski i Wspólnicy

Kontakt

E-mail: m.augustynek@wwlegal.eu

BIO

Absolwent prawa na WPiA Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Radca prawny prowadzący szkolenia oraz zajęcia dydaktyczne na uczelniach prywatnych. Specjalizuje się prawie nowych technologii, ochronie danych osobowych, prawie ubezpieczeniowym oraz marketingu . W praktyce związanej z umowami handlowymi i gospodarczymi skupia się na aspektach zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawach konsumentów. Pełni funkcję Inspektora Ochrony danych w podmiotach z branży ubezpieczeniowo -finansowej. Doradza klientom w obszarach związanych z tworzeniem ładu korporacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru oraz odpowiedzialnością członków zarządu i rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego. Doświadczony Compliance Officer zajmujący się aspektami związanymi z zapewnieniem zgodności działalności podmiotów z przepisami prawa, analizą zmian legislacyjnych i przystosowaniem działalności do nowych regulacji oraz zarządzaniem ryzykiem braku zgodności. Przygotowywał i wprowadzał regulacje dotyczące nadzoru wewnętrznego w spółkach, przepływu informacji poufnych oraz danych osobowych. W aspektach swojej pracy skupia się też na przeciwdziałaniu konfliktom interesów, ryzyka utraty reputacji. Biegle włada językiem angielskim.

Artykuły autora

Umów spotkanie

Szukaj...