Tel. +48 505-692-028

Prawo nieruchomości i Prawo budowlane

Prawo nieruchomości i Prawo budowlane - WW LEGAL Wądołowski i Wspólnicy

Z zakresu Prawa nieruchomości i Prawa budowlanego Kancelaria świadczy kompleksowe wsparcie obejmujące m. in.:

 • identyfikację ryzyk prawnych przy nabywaniu nieruchomości wraz z kompleksowym audytem prawnym nieruchomości (due diligence);
 • regulowanie stanu prawnego nieruchomości;
 • organizacja procesu komercjalizacji nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów typu apart hotel oraz medical spa;
 • opracowywanie koncepcji transakcji i struktury finansowania inwestycji w nieruchomości;
 • sporządzanie i weryfikacja umów obowiązujących w obrocie nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem umowy deweloperskiej, umów zobowiązujących do zbycia nieruchomości, umów dzierżawy i najmu komercyjnego; analiza ryzyka wraz z identyfikacją klauzul abuzywnych;
 • reprezentacja klientów w sporach z deweloperami na etapie przedsądowym i sądowym w związku z roszczeniami z tytułu gwarancji i rękojmi;
 • dochodzenie roszczeń od przedsiębiorstw energetycznych oraz wodociągowo – kanalizacyjnych w związku z bezprawnym posadowieniem infrastruktury sieciowej na nieruchomości;
 • reprezentacja klientów w postępowaniach administracyjnych, sądowo – administracyjnych i sądowych z zakresu prawa budowlanego;
 • przygotowanie, weryfikacja oraz negocjacje umów na każdym etapie procesu inwestycyjnego – w tym umów inwestycyjnych, umów zobowiązujących do sprzedaży nieruchomości, umów o wykonanie prac projektowych, umów o roboty budowlane, umów z generalnym wykonawcą, z podwykonawcami, umów o zastępstwo inwestycyjne i inne;
 • doradztwo przy sporządzaniu i interpretacji umów w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC;
 • Wsparcie inwestorów publicznych i indywidualnych przy realizacji inwestycji liniowych (w szczególności w zakresie infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej);
 • sporządzenie opinii prawnych dla inwestorów oraz wykonawców w przedmiocie rekomendowanych ścieżek postępowania; opcjonalnie wraz z analizami technicznymi sporządzanymi przez specjalistów danej branży;
 • bieżące doradztwo prawne począwszy od wyboru lokalizacji i due diligence nieruchomości po komercjalizację inwestycji;
 • stała obsługa firm deweloperskich, w tym realizujących inwestycje typu apart hotel oraz medical spa.
Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send

Umów spotkanie

Szukaj...