Tel. +48 505-692-028

Prawo rynków kapitałowych

Prawo Rynków Kapitałowych- WW LEGAL Wądołowski i Wspólnicy

Prawo Rynków Kapitałowych – NewConnect, Spółki Publiczne

W ramach prawa rynku kapitałowego, Kancelaria wraz z partnerami posiada długoletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług doradczych na rzecz spółek, emitentów, instytucji finansowych oraz innych uczestników rynku kapitałowego. Jednocześnie kancelaria świadczy usługi reprezentowania klientów w sporach z instytucjami finansowymi, w tym Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych oraz Domami Maklerskimi.

  • przygotowanie dokumentacji emisji obligacji wraz z dokumentami zabezpieczeń spłaty obligacji;
  • świadczenie usług administratora zabezpieczeń obligacji, w tym administratora hipoteki nieruchomości zabezpieczających obligacje;
  • przygotowanie, weryfikacja oraz negocjowanie umów związanych z obrotem papierami wartościowymi na rynku wtórnym;
  • kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie funkcjonowania funduszy inwestycyjnych zamkniętych, począwszy od ich tworzenia, przez bieżącą działalność po likwidację funduszu;
  • przeprowadzenie postępowań umożliwiających uzyskanie statusu Zarządzającego Alternatywnym Funduszem Inwestycyjnym, Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej, Agenta Firmy Inwestycyjnej;
  • doradztwo prawne w procesach oferty publicznej instrumentów;
  • zabezpieczanie transakcji na rynku kapitałowym, w tym wybór optymalnej formy zabezpieczenia oraz realizacja uprawnień przysługujących z istniejących zabezpieczeń;
  • reprezentowanie klientów w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami ścigania oraz organami państwowymi, w tym Komisją Nadzoru Finansowego.
Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send

Umów spotkanie

Szukaj...