Tel. +48 505-692-028

członek zarządu

Pojęcie mandatu i kadencji członków organów spółek kapitałowych od lat nastręcza wielu trudności w stosowaniu w praktyce KSH, w szczególności podczas obliczania ich końcowego terminu.
0

Mandat członków organów spółki w świetle nowelizacji KSH

Dziś w Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” | parkiet.com | Parkiet TV przeczytamy artykuł na...
Zbycie akcji przez Zarząd Spółki game dev – kiedy może nastąpić?
0

Zbycie akcji przez Zarząd Spółki game dev – kiedy może nastąpić?

Zbycie akcji przez Zarząd Spółki game dev – kiedy może nastąpić? Obligatoryjnym organem w spółce...
Reprezentacja Spółki Akcyjnej
0

Reprezentacja Spółki Akcyjnej

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, która zakładana jest zwykle w celu debiutu na giełdzie. Organami...
Obowiązki informacyjne w spółce publicznej
0

Obowiązki informacyjne w spółce publicznej

W ostatnim artykule dotyczącym obowiązków informacyjnych związanych z nabyciem akcji spółki publicznej poruszone zostały zagadnienia...
Konsekwencje złożenia spóźnionego wniosku o ogłoszenie upadłości przez zarząd spółki kapitałowej
0

Ogłoszenie upadłości przez zarząd spółki kapitałowej

Pełnienie funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej niesie za sobą szereg uprawnień, ale także obowiązków....
Przerwa w obradach Walnych Zgromadzeń w spółkach akcyjnych
0

Przerwa w obradach Walnych Zgromadzeń w spółkach akcyjnych

W trakcie walnego zgromadzenia spółki, możemy się spotkać z krótkimi przerwami technicznymi trwającymi nie dłużej...
Zasady reprezentacji spółki kapitałowej a prokura samoistna
0

Zasady reprezentacji spółki kapitałowej a prokura samoistna

Sposób reprezentacji spółki kapitałowej jest niezwykle istotny z punktu widzenia ważności dokonywanych przez nią czynności...
Zawiadomienie o sprzedaży udziałów
0

Zawiadomienie o sprzedaży udziałów

Podczas codziennej obsługi spółek z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie sprzedaży udziałów, często pada pytanie ze...
Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
0

Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, w niektórych sytuacjach może dojść do sytuacji, gdy sprzedaż udziałów...

Umów spotkanie

Szukaj...