Tel. +48 505-692-028

Upadłość studia game dev

W przypadku ogłoszenia upadłości i ostatecznego rozwiązania spółki game dev, mogą pojawić się problemy w zakresie praw do sprzedaży gry komputerowej wydawanej przez upadłą spółkę. Jak zabezpieczyć się przed straceniem praw do dystrybucji gry w przypadku upadłości spółki? Temu będzie poświęcony niniejszy artykuł. Upadłość studia game dev. Przepisy o upadłości przedsiębiorstwa określa ustawa – Prawo upadłościowe (Dz. U. 2003 Nr 60 poz. 535). Postępowanie upadłościowe dotyczy podmiotów, które decydują się na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej. W takim wypadku należy zaspokoić wszystkich wierzycieli podmiotu oraz upłynnić jego majątek. Umowa wydawnicza. Oprócz majątku, o którym mowa w powyższym akapicie należy również zaznaczyć, że upadły podmiot musi zbyć prawa i obowiązki, jeśli prawo przewiduje taką możliwość. Do tych praw wliczyć należy dystrybuowanie gier komputerowych w przypadku spółek gamingowych. Często umowy wydawnicze zastrzegają przeniesienie autorskich praw majątkowych na wydawcę, podczas gdy pierwotnie są one należne producentowi jako twórcy gry. Autorskie prawa majątkowe. Wobec powyższego, w interesie producenta będzie udzielenie terminowej licencji na wydawanie gry przez wydawcę. Wówczas autorskie prawa majątkowe do gry wciąż będą należeć do niego i w przypadku upadłości studia gam dev nie będzie problemu z określeniem komu będą przysługiwać autorskie prawa majątkowe. Licencja bowiem dotyczy jedynie wąskiego zakresu korzystania i rozporządzania produktem. Podsumowanie. Podsumowując, spółki powinny zabezpieczyć się przed ewentualną upadłością jednej z nich w ramach umów regulujących ich stosunki prawne. W przypadku upadłości studia game dev problemem może się okazać prawo do sprzedaży gry.
0

Upadłość spółki game dev, a gra na Steam – jak zabezpieczyć jej własność

Upadłość spółki game dev, a gra na Steam. W przypadku ogłoszenia upadłości i ostatecznego rozwiązania...

Umów spotkanie

Szukaj...