Tel. +48 505-692-028

Kontrakty handlowe

Kontrakty handlowe - WW LEGAL Wądołowski i Wspólnicy

Kontrakty Handlowe – doświadczenie budowane praktyką. Prawo handlowe obejmuje organizację przedsiębiorców, a także czynności gospodarcze – krajowe i międzynarodowe. Usługi z nim związane są adresowane przede wszystkim do firm, które chcą dochodzić swoich praw. Kancelaria świadczy szeroko pojętą pomoc prawną  m.in.:

  • sporządzanie, weryfikacja i negocjowanie umów i kontraktów handlowych na każdym etapie rozwoju spółki;
  • zabezpieczanie interesów podmiotów udzielających finansowania (hipoteki, weksle, zastawy zwykłe i rejestrowe, cesje wierzytelności, przewłaszczenie na zabezpieczenie, poręczenia itd.);
  • sprawy o odszkodowanie, ze szczególnym uwzględnieniem dochodzenia roszczeń przeciwko członkom organów spółek prawa handlowego;
  • dochodzenie roszczeń przeciwko zakładom ubezpieczeń w sprawach komunikacyjnych i majątkowych;
  • wdrażanie i ocena istniejących procedur z zakresu compliance (w szczególności w obszarze przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, postępowania z informacjami poufnymi, ochrona danych osobowych, nadzór nad zgodnością działania z unijnymi i krajowymi przepisami z zakresu prawa rynku kapitałowego);
  • sporządzanie opinii prawnych oraz przedsądowych analiz zasadności dochodzenia roszczeń w sprawach cywilnych i gospodarczych.
Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send

Umów spotkanie

Szukaj...