Tel. +48 505-692-028

Powoływanie członków rady nadzorczej w drodze kooptacji

Powolywanie-czlonkow-rady-nadzorczej-w-drodze-kooptacji

Dziś w Gazeta Giełdy i Inwestorów „Parkiet” | parkiet.com | Parkiet TV przeczytamy artykuł na temat powoływania członków rady nadzorczej w drodze kooptacji. Artykuł przygotowała mec. Aleksandra Brożek, Radca Prawny w Kancelarii WW LEGAL Wądołowski i Wspólnicy


Jak pokazuje praktyka obrotu gospodarczego, wybór członków rady nadzorczej okazuje się nie być uprawnieniem przysługującym wyłącznie akcjonariuszom spółki akcyjnej (czy też analogicznie wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością) materializującym się podczas zawiązywania spółki, podejmowania uchwał w ramach walnego zgromadzenia czy realizacji uprawnień osobistych. W codziennym funkcjonowaniu spółek kapitałowych wykorzystywany jest również mechanizm kooptacji, polegający na obsadzaniu wakatów w radzie nadzorczej przez jej pozostałych członków.

📌Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią artykułu: https://lnkd.in/eP7eXP6T

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Specjalizuje się w obsłudze transakcji fuzji i przejęć, bieżącej obsłudze spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect oraz prawie gospodarczym. Posiada doświadczenie w kompleksowej obsłudze zarówno publicznych, jak i niepublicznych spółek kapitałowych. Świadczyła usługi na rzecz spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednoosobowych spółek Skarbu Państwa pod nadzorem właścicielskim Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Uczestniczy w skomplikowanych procesach akwizycji spółek giełdowych, poczynając od przygotowania umów inwestycyjnych dotyczących przejęcia większościowego pakietu akcji, po doradztwo związane z następczymi zmianami organizacyjno-prawnymi. Posiada doświadczenie w pomyślnie zrealizowanych transakcjach połączeń spółek z udziałem spółek publicznych. Przeprowadzała procesy due diligence podmiotów o kapitalizacji ponad 200 mln złotych. Z powodzeniem doradza w procesach związanych z zawarciem umów inwestycyjnych w ramach projektów typu joint venture. Skutecznie zabezpiecza interesy klientów przy inwestycjach w zakresie obrotu instrumentami finansowymi poza rynkiem regulowanym. Posiada doświadczenie w realizowaniu procesów dokapitalizowania spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych poprzez przeprowadzanie procedury podwyższenia kapitału zakładowego. Uczestniczyła w procesach emisji akcji spółek publicznych i niepublicznych zarówno z wyłączeniem, jak i z zachowaniem prawa poboru. Wdrażała rozliczne programy motywacyjne dla członków organów spółek i jej kluczowych współpracowników w zróżnicowanych kształtach uzależnionych od potrzeb klienta. Certyfikowany doradca spółek notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect. Doradza spółkom publicznym notowanym na NewConnect w zakresie przestrzegania dobrych praktyk oraz wypełnienia obowiązków informacyjnych. Reprezentuje i doradza klientom w postępowaniach przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A., Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Komisją Nadzoru Finansowego. Absolwentka prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wpisana na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe Akademia Spółek w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Z sukcesami prowadzi działalność pro bono w zakresie pomocy prawnej. Autorka wielu artykułów z zakresu prawa spółek handlowych, w tym artykułów publikowanych w prasie o zasięgu ogólnokrajowym.
Kategorie:
Tagi:

Umów spotkanie

Szukaj...