Tel. +48 505-692-028

Arkadiusz Furlepa

Arkadiusz Furlepa_

Kontakt

E-mail: a.furlepa@wwlegal.eu

BIO

Aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w postepowaniach cywilnych oraz doradztwie prawnym w zakresie prawa handlowego.

Aktualnie spektrum jego zainteresowań dotyczy prowadzenia bieżących spraw spółek kapitałowych i koordynowania prac zarządów tych podmiotów m. in.: koordynowanie zatwierdzenia lat obrotowych, przygotowywanie kontraktów gospodarczych zawieranych przez spółki, przygotowywanie projektów protokołów posiedzeń organów nadzorczych i stanowiących. Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu roszczeń spółki do byłych członków organów zarządzających. Udział w postępowaniach sądowych w sporach między emitentami obligacji, a obligatariuszami. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (pakiety motywacyjne dla członków organów spółek, umowy regulujące bieżącą działalność podmiotów gospodarczych).

Brał udział przy procesie podwyższenia kapitału w spółkach akcyjnych, transakcjach M&A (pomoc przy procesie „odwrotnego przejęcia”) oraz przeprowadzał audyt korporacyjny i uczestniczył w audycie AML spółki kapitałowej.

Ponadto, w przeszłości zajmował się prowadzeniem postępowań sądowych w tzw. sporach frankowych oraz prowadzeniem sporów w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, a także przygotowywaniem projektów decyzji odszkodowawczych.

Artykuły autora

Metody-finansowania-spolek-kapitalowych1
0

Metody finansowania spółek kapitałowych

Autorskie prawa majątkowe twórcy a wydanie gry – w jaki sposób zabezpieczyć roszczenia?
0

Autorskie prawa majątkowe twórcy a wydanie gry

Autorskie prawa majątkowe twórcy a wydanie gry – w jaki sposób zabezpieczyć roszczenia? Po zawarciu...
Zakup licencji na grę, a nabycie praw do IP – czym to się różni?
0

Zakup licencji na grę, a nabycie praw do IP

Zakup licencji na grę, a nabycie praw do IP – czym to się różni? Podczas...
Menagerskie pakiety motywacyjne pozaumowne i pozakodeksowe
0

Menagerskie pakiety motywacyjne pozaumowne i pozakodeksowe

Przy zawiązywaniu spółek handlowych wspólnicy wielokrotnie podejmują czynności zmierzające do zabezpieczenia ich interesu. Interes ten...

Umów spotkanie

Szukaj...