Tel. +48 505-692-028

Anna Stępień

A. Stępień

Kontakt

E-mail: a.stepien@wwlegal.eu

BIO

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych - spółek niepublicznych i spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect.

W zakresie obsługi spółek kapitałowych, do jej zadań należy m.in. zakładanie spółek, podwyższanie kapitału zakładowego, zmiany umowy, zatwierdzenie roku obrotowego, pomoc w zakresie obowiązków raportowych spółek publicznych, przygotowywanie treści raportów EBI i ESPI, przygotowywanie walnych zgromadzeń i posiedzeń rad nadzorczych, bieżące doradztwo w zakresie corporate governance oraz przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji korporacyjnej.

Sporządza umowy regulujące bieżącą działalność gospodarczą, umowy z zakresu obrotu aktywami, umowy opcji, umowy na produkcję aplikacji mobilnych, umowy pomiędzy podmiotami z polskiej i zagranicznej branży GameDev (umowy koprodukcyjne, wydawnicze i producenckie na sfinansowanie, stworzenie i wydanie gry, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych), w tym umowy anglojęzyczne.

Brała udział w złożonym procesie wprowadzenia jednej ze spółek na rynek regulowany GPW, w przygotowaniu prospektu emisyjnego, w przygotowaniu złożonych umów inwestycyjnych, w procesie downsteram merger polegającym na przejęciu spółki zależnej przez spółkę notowaną na NewConnect.

Zajmowała się kompleksową obsługą prawną zagranicznych spółek, jak i wsparciem prawnym polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Francji w jednej z najbardziej renomowanych francuskich kancelarii adwokackich w dziale przejęć i fuzji. Posiada doświadczenie w zagranicznych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa konkurencji.

Jest absolwentką wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentką Filologii romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Université de Picardie Jules Verne w Amiens.

Posługuje się biegle j. angielskim i j. francuskim.

Artykuły autora

Umowa-opcji-w-obrocie-gieldowym1
0

Umowa opcji w obrocie giełdowym

Dematerializacja akcji Spółki Akcyjnej
0

Dematerializacja akcji Spółki Akcyjnej

Z dniem 1 marca 2021 r. zakończył się proces dematerializacji akcji. Do dnia nowelizacji każda...
Zagospodarowanie zysku Spółki Akcyjnej na premie dla członków Zarządu
0

Zagospodarowanie zysku Spółki Akcyjnej na premie dla członków Zarządu

W spółce akcyjnej członek zarządu może pobierać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie. W...
Przedmiot umowy o usługi doradcze – czy zawsze należy je precyzyjnie opisać?
0

Umowa o usługi doradcze - czy zawsze należy je precyzyjnie opisać?

Umowa o usługi doradcze, inaczej umowa o świadczenie usług doradczych, nie została wymieniona w Kodeksie...

Umów spotkanie

Szukaj...