Tel. +48 505-692-028

Agnieszka Kwiejda - Sitnicka

Agnieszka Kwiejda Sitnicka

Kontakt

E-mail: a.kwiejda@wwlegal.eu

BIO

Radca prawny specjalizujący się w prawie cywilnym i prawie spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji dotyczących spółek publicznych.

Doradza klientom w obszarach związanych z bieżącą działalnością spółek kapitałowych, w tym działalnością spółek notowanych na rynku NewConnect oraz na rynku regulowanym. Sprawuje nadzór nad zgodnością działań organów spółek z przyjętym ładem korporacyjnym.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej spółek z Głównego Rynku GPW i rynku NewConnect. Od wielu lat dba o zapewnienie zgodności działalności zarządów i rad nadzorczych spółek publicznych z przepisami prawa i dobrymi praktykami. Sprawuje nadzór nad prawidłowością wypełnienia obowiązków informacyjnych przez organy statutowe spółek publicznych. Negocjowała szereg umów inwestycyjnych oraz korporacyjnych i finansowych warunków brzegowych dla przedsięwzięć realizowanych z udziałem uczestników rynku kapitałowego w Polsce i zagranicą.

Absolwentka prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestniczka studiów podyplomowych z prawa spółek handlowych na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Od lat prowadzi działalność pro bono w zakresie pomocy prawnej.

Artykuły autora

Umów spotkanie

Szukaj...