Tel. +48 505-692-028

spółka kapitałowa

Metody-finansowania-spolek-kapitalowych1
0

Metody finansowania spółek kapitałowych

Menagerskie pakiety motywacyjne pozaumowne i pozakodeksowe
0

Menagerskie pakiety motywacyjne pozaumowne i pozakodeksowe

Przy zawiązywaniu spółek handlowych wspólnicy wielokrotnie podejmują czynności zmierzające do zabezpieczenia ich interesu. Interes ten...
Konsekwencje złożenia spóźnionego wniosku o ogłoszenie upadłości przez zarząd spółki kapitałowej
0

Ogłoszenie upadłości przez zarząd spółki kapitałowej

Pełnienie funkcji członka zarządu w spółce kapitałowej niesie za sobą szereg uprawnień, ale także obowiązków....
Zwołanie Walnego Zgromadzenia spółki publicznej
0

Zwołanie Walnego Zgromadzenia spółki publicznej

Zwołanie Walnego Zgromadzenia spółki publicznej ze względu na specyfikę spółki została uregulowana odmiennie od spółki...
Kontrola planu przekształcenia przez biegłego rewidenta
0

Kontrola planu przekształcenia przez biegłego rewidenta

Przekształcenie spółki polega na zmianie jej formy organizacyjno-prawnej bez przeprowadzania likwidacji. Po zakończeniu tego procesu...
Prowadzenie działalności konkurencyjnej przez Prezesa Zarządu spółki kapitałowej w praktyce
0

Prowadzenie działalności konkurencyjnej przez Prezesa Zarządu spółki kapitałowej w praktyce

Ostatnio mieliśmy okazję przeczytać artykuł, który przygotował Arkadiusz Furlepa na temat klauzuli o zakazie konkurencji...
Zasady reprezentacji spółki kapitałowej a prokura samoistna
0

Zasady reprezentacji spółki kapitałowej a prokura samoistna

Sposób reprezentacji spółki kapitałowej jest niezwykle istotny z punktu widzenia ważności dokonywanych przez nią czynności...

Umów spotkanie

Szukaj...