Tel. +48 505-692-028

Klauzula o zakazie konkurencji w umowach cywilnoprawnych w praktyce

W umowach cywilnoprawnych wielokrotnie kontrahenci korzystają z tzw. klauzuli o zakazie konkurencji.

W umowach cywilnoprawnych wielokrotnie kontrahenci korzystają z tzw. klauzuli o zakazie konkurencji. Najczęściej dotyczy ona umowy zlecenia lub umowy o dzieło (występujących powszechnie w obrocie gospodarczym), ale również umowy agencyjnej.
Postanowienie o zakazie konkurencji może mieć węższe lub szersze brzmienie i zgodnie z zasadą swobody umów strony mogą modyfikować tę klauzulę według założeń biznesowych. Jednak, czy na pewno konstrukcja zakazu konkurencji może mieć dowolny charakter i dowolny termin obowiązywania? Jak sformułować omawiany zakaz, aby zabezpieczyć się przed ryzykownym procesem sądowym?
Więcej w artykule, który przygotował Arkadiusz Furlepa, aplikant radcowski w Kancelarii WW LEGAL Wądołowski i Wspólnicy dla CEO Magazyn Polska.

Czytaj ➡ https://lnkd.in/g9P8RTfS

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w postepowaniach cywilnych oraz doradztwie prawnym w zakresie prawa handlowego. Aktualnie spektrum jego zainteresowań dotyczy prowadzenia bieżących spraw spółek kapitałowych i koordynowania prac zarządów tych podmiotów m. in.: koordynowanie zatwierdzenia lat obrotowych, przygotowywanie kontraktów gospodarczych zawieranych przez spółki, przygotowywanie projektów protokołów posiedzeń organów nadzorczych i stanowiących. Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu roszczeń spółki do byłych członków organów zarządzających. Udział w postępowaniach sądowych w sporach między emitentami obligacji, a obligatariuszami. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (pakiety motywacyjne dla członków organów spółek, umowy regulujące bieżącą działalność podmiotów gospodarczych). Brał udział przy procesie podwyższenia kapitału w spółkach akcyjnych, transakcjach M&A (pomoc przy procesie „odwrotnego przejęcia”) oraz przeprowadzał audyt korporacyjny i uczestniczył w audycie AML spółki kapitałowej. Ponadto, w przeszłości zajmował się prowadzeniem postępowań sądowych w tzw. sporach frankowych oraz prowadzeniem sporów w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, a także przygotowywaniem projektów decyzji odszkodowawczych.
Kategorie:
Tagi:

Umów spotkanie

Szukaj...