Tel. +48 505-692-028

Upadłość spółki game dev, a gra na Steam – jak zabezpieczyć jej własność

W przypadku ogłoszenia upadłości i ostatecznego rozwiązania spółki game dev, mogą pojawić się problemy w zakresie praw do sprzedaży gry komputerowej wydawanej przez upadłą spółkę. Jak zabezpieczyć się przed straceniem praw do dystrybucji gry w przypadku upadłości spółki? Temu będzie poświęcony niniejszy artykuł. Upadłość studia game dev. Przepisy o upadłości przedsiębiorstwa określa ustawa – Prawo upadłościowe (Dz. U. 2003 Nr 60 poz. 535). Postępowanie upadłościowe dotyczy podmiotów, które decydują się na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej. W takim wypadku należy zaspokoić wszystkich wierzycieli podmiotu oraz upłynnić jego majątek. Umowa wydawnicza. Oprócz majątku, o którym mowa w powyższym akapicie należy również zaznaczyć, że upadły podmiot musi zbyć prawa i obowiązki, jeśli prawo przewiduje taką możliwość. Do tych praw wliczyć należy dystrybuowanie gier komputerowych w przypadku spółek gamingowych. Często umowy wydawnicze zastrzegają przeniesienie autorskich praw majątkowych na wydawcę, podczas gdy pierwotnie są one należne producentowi jako twórcy gry. Autorskie prawa majątkowe. Wobec powyższego, w interesie producenta będzie udzielenie terminowej licencji na wydawanie gry przez wydawcę. Wówczas autorskie prawa majątkowe do gry wciąż będą należeć do niego i w przypadku upadłości studia gam dev nie będzie problemu z określeniem komu będą przysługiwać autorskie prawa majątkowe. Licencja bowiem dotyczy jedynie wąskiego zakresu korzystania i rozporządzania produktem. Podsumowanie. Podsumowując, spółki powinny zabezpieczyć się przed ewentualną upadłością jednej z nich w ramach umów regulujących ich stosunki prawne. W przypadku upadłości studia game dev problemem może się okazać prawo do sprzedaży gry.

Upadłość spółki game dev, a gra na Steam. W przypadku ogłoszenia upadłości i ostatecznego rozwiązania spółki game dev, mogą pojawić się problemy w zakresie praw do sprzedaży gry komputerowej wydawanej przez upadłą spółkę. Jak zabezpieczyć się przed straceniem praw do dystrybucji gry w przypadku upadłości spółki? Temu będzie poświęcony niniejszy artykuł.

 

Upadłość studia game dev

Przepisy o upadłości przedsiębiorstwa określa ustawa – Prawo upadłościowe (Dz. U. 2003 Nr 60 poz. 535). Postępowanie upadłościowe dotyczy podmiotów, które decydują się na zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej. W takim wypadku należy zaspokoić wszystkich wierzycieli podmiotu oraz upłynnić jego majątek.

Upadłość spółki game dev, a gra na Steam – Umowa wydawnicza

Oprócz majątku, o którym mowa w powyższym akapicie należy również zaznaczyć, że upadły podmiot musi zbyć prawa i obowiązki, jeśli prawo przewiduje taką możliwość. Do tych praw wliczyć należy dystrybuowanie gier komputerowych w przypadku spółek gamingowych. Często umowy wydawnicze zastrzegają przeniesienie autorskich praw majątkowych na wydawcę, podczas gdy pierwotnie są one należne producentowi jako twórcy gry.

Autorskie prawa majątkowe

Wobec powyższego, w interesie producenta będzie udzielenie terminowej licencji na wydawanie gry przez wydawcę. Wówczas autorskie prawa majątkowe do gry wciąż będą należeć do niego i w przypadku upadłości studia gam dev nie będzie problemu z określeniem komu będą przysługiwać autorskie prawa majątkowe. Licencja bowiem dotyczy jedynie wąskiego zakresu korzystania i rozporządzania produktem.

Podsumowanie

Podsumowując, spółki powinny zabezpieczyć się przed ewentualną upadłością jednej z nich w ramach umów regulujących ich stosunki prawne. W przypadku upadłości studia game dev problemem może się okazać prawo do sprzedaży gry.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikant radcowski II roku przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Zdobywał doświadczenie w kancelariach specjalizujących się w postepowaniach cywilnych oraz doradztwie prawnym w zakresie prawa handlowego. Aktualnie spektrum jego zainteresowań dotyczy prowadzenia bieżących spraw spółek kapitałowych i koordynowania prac zarządów tych podmiotów m. in.: koordynowanie zatwierdzenia lat obrotowych, przygotowywanie kontraktów gospodarczych zawieranych przez spółki, przygotowywanie projektów protokołów posiedzeń organów nadzorczych i stanowiących. Prowadzenie postępowań sądowych z zakresu roszczeń spółki do byłych członków organów zarządzających. Udział w postępowaniach sądowych w sporach między emitentami obligacji, a obligatariuszami. Przygotowywanie umów cywilnoprawnych (pakiety motywacyjne dla członków organów spółek, umowy regulujące bieżącą działalność podmiotów gospodarczych). Brał udział przy procesie podwyższenia kapitału w spółkach akcyjnych, transakcjach M&A (pomoc przy procesie „odwrotnego przejęcia”) oraz przeprowadzał audyt korporacyjny i uczestniczył w audycie AML spółki kapitałowej. Ponadto, w przeszłości zajmował się prowadzeniem postępowań sądowych w tzw. sporach frankowych oraz prowadzeniem sporów w zakresie ubezpieczeń gospodarczych, a także przygotowywaniem projektów decyzji odszkodowawczych.

Umów spotkanie

Szukaj...