Tel. +48 505-692-028

Game Dev – specyfika zawieranych umów

Branża game Dev – specyfika zawieranych umów

Nie sposób nie zauważyć, że branża game dev z roku na rok rośnie w siłę, zarówno pod względem liczby wydawanych tytułów, jak i specjalistów zajmujących się profesjonalnym tworzeniem gier. Studia deweloperskie stanowią pożądane miejsce pracy nie tylko z uwagi na możliwość kreatywnego rozwoju, ale również z uwagi na wysokie konkurencyjne zarobki. Jakie umowy są najczęściej zawierane w branży Game dev? Jaka jest ich specyfika? Na jakie postanowienia należy zwrócić szczególną uwagę?

Umowy w branży game dev – rodzaje.

Rodzaj umowy w game dev zależy przede wszystkim od tego, kogo i w jakim celu dana spółka wydająca grę poszukuje, tj. czy poszukuje twórcy, który wykona konkretny projekt, czy pracownika do stałej współpracy polegającej na przykład na promocji i marketingu wydawanych tytułów. W związku z tym, najczęściej zawieranymi umowami w game dev będą umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy deweloperskie.

Umowa o dzieło w branży game dev – istotne postanowienia

Zgodnie z kodeksem cywilnym przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Elementami przedmiotowo istotnymi umowy o dzieło jest określenie dzieła, którego obowiązek wykonania obciąża przyjmującego zamówienie, oraz stanowiące jego ekwiwalent wynagrodzenie, do zapłaty którego zobowiązany jest zamawiający. Najczęściej więc, spółka zajmująca się profesjonalnym tworzeniem i wydawaniem gier poszukuje twórcy, który wykona dzieło w postaci gry lub tylko jej części, takich jak specyfikacja czy game design document.

Umowa o dzieło – prawa autorskie

Przy tego typu umowach, dochodzi do powstania utworów w rozumieniu ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Najistotniejszą więc kwestią w umowie o dzieło w branży game dev będzie zapis mówiący o przeniesieniu na zamawiającego majątkowych praw autorskich do dzieła. Za moment przeniesienia tych praw, strony zwykle uznają zapłatę ostatniego cząstkowego wynagrodzenia po akceptacji przez zamawiającego ostatniej części projektu zgodnie z kamieniami milowymi.

Umowa zlecenia w branży game dev – charakterystyka

Przy umowie zlecenia inaczej określono przedmiot świadczenia, polegający na dokonaniu czynności prawnej. Dołożenie przez zleceniobiorcę należytej staranności i mimo to nieosiągnięcie zamierzonego skutku nie stanowi przypadku niewykonania zobowiązania. Tego rodzaju umowa zawierana jest wówczas, gdy spółka poszukuje pracownika do stałej współpracy na przykład w zakresie świadczenia usług marketingowych czy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, polegającym na poszukiwaniu i pozyskiwaniu dla spółki profesjonalnych podmiotów z branży game dev.

Umowa deweloperska jako rodzaj umowy w game dev

Spółka, która tworzy grę, często poszukuje podmiotu, który nie tylko wspomoże proces tworzenia gry odpowiednim finansowaniem, ale jednocześnie przejmie odpowiedzialność za marketing czy za samą sprzedaż gry na platformach. Spółka zwykle decyduje się na udzielenie licencji wyłącznej deweloperowi, który nie tylko sfinansował powstanie gry, ale też był na przykład twórcą portów. Licencja wyłączna oznacza, że podmiot, któremu została ona udzielona, jako jedyny może z niej korzystać. Jeżeli więc udzielimy danemu podmiotowi wyłącznej licencji na prowadzenie działań związanych z dystrybucją gry, to nie możemy jednocześnie korzystać ze wsparcia innego dystrybutora.

Podsumowanie

Jak wynika z powyższej analizy, rodzaj umowy w game dev zależy od tego, w jakim obszarze spółka wydająca grę potrzebuje wsparcia. Powyższa charakterystyka stanowi jedynie niewielki wycinek postanowień, na które należy zwrócić uwagę, decydując się na zawarcie umowy z danym podmiotem. Niezwykle ważną kwestią są zapisy dotyczące majątkowych praw autorskich do dzieła, a w przypadku umów deweloperskich – udzielenie licencji.

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółowymi informacjami jest zawiadomienie o sprzedaży udziałów, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Anna Stępień, aplikantka adwokacka – Tel. 697 370 177, e-mail: a.stepien@wwlegal.eu

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych - spółek niepublicznych i spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. W zakresie obsługi spółek kapitałowych, do jej zadań należy m.in. zakładanie spółek, podwyższanie kapitału zakładowego, zmiany umowy, zatwierdzenie roku obrotowego, pomoc w zakresie obowiązków raportowych spółek publicznych, przygotowywanie treści raportów EBI i ESPI, przygotowywanie walnych zgromadzeń i posiedzeń rad nadzorczych, bieżące doradztwo w zakresie corporate governance oraz przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji korporacyjnej. Sporządza umowy regulujące bieżącą działalność gospodarczą, umowy z zakresu obrotu aktywami, umowy opcji, umowy na produkcję aplikacji mobilnych, umowy pomiędzy podmiotami z polskiej i zagranicznej branży GameDev (umowy koprodukcyjne, wydawnicze i producenckie na sfinansowanie, stworzenie i wydanie gry, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych), w tym umowy anglojęzyczne. Brała udział w złożonym procesie wprowadzenia jednej ze spółek na rynek regulowany GPW, w przygotowaniu prospektu emisyjnego, w przygotowaniu złożonych umów inwestycyjnych, w procesie downsteram merger polegającym na przejęciu spółki zależnej przez spółkę notowaną na NewConnect. Zajmowała się kompleksową obsługą prawną zagranicznych spółek, jak i wsparciem prawnym polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Francji w jednej z najbardziej renomowanych francuskich kancelarii adwokackich w dziale przejęć i fuzji. Posiada doświadczenie w zagranicznych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa konkurencji. Jest absolwentką wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentką Filologii romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Université de Picardie Jules Verne w Amiens. Posługuje się biegle j. angielskim i j. francuskim.

Umów spotkanie

Szukaj...