Tel. +48 505-692-028

Polski Ład a Game Dev – wpływ nowych regulacji na zawierane umowy

Polski Ład a Game Dev

Nowy program społeczno-ekonomiczny, tzw. Nowy Ład lub Polski Ład wszedł w życie w dniu 1 stycznia 2022 roku. Jakie zmiany muszą przyswoić przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i świadczący usługi w formie B2B? Polski Ład a Game Dev – istotne zmiany podatkowe w obszarze działalności gospodarczej, ponieważ to właśnie ta forma współpracy jest najczęściej spotykana w branży Game Dev.

 

Polski Ład a Game Dev – najważniejsze zmiany

 

Najważniejszymi zmianami, jakie czekają nas w związku z Polskim Ładem są: wyższa kwota wolna od podatku, podwyżka progu podatkowego, większy limit przychodów w przypadku ryczałtu, inny sposób opłacania składki zdrowotnej. Jak wiadomo, prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem opłacania składki zdrowotnej wynikającej z zobowiązań wobec ZUS.

 

Polski Ład a Game Dev – składka ZUS

 

Polski Ład przewiduje, że osoby prowadzące działalność gospodarczą będą płacić składkę zdrowotną w takiej samej wysokości jak pracownicy. Koszty dla przedsiębiorców będą więc wyższe. Do tej pory, działając w formie B2B w branży Game Dev, jak i poza nią, przedsiębiorcy obliczali składkę zdrowotną według schematu, w którym jej wysokość zależała od przeciętnego wynagrodzenia w IV kwartale poprzedniego roku. Podatnicy płacili więc składkę obliczoną od podstawy równej 75 % przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału 2020 r., tj. 381,81 zł. Jest to tzw. składka ryczałtowa. Polski Ład wprowadza zasadę, że wysokość składki zdrowotnej będzie zależała od osiągniętego dochodu. Im więc wyższe zarobki, tym wyższa składka zdrowotna.

 

Polski Ład a Game Dev – podatek liniowy a tzw. zasady ogólne

 

Nie ulega wątpliwości, że wyższą składkę zdrowotną będą opłacać przedsiębiorcy rozliczający się w formie podatku liniowego, tj. 19 %. Oznacza to, że korzystniejszym rozwiązaniem będzie rozliczanie się na tzw. zasadach ogólnych. Ustawodawca przewidział bowiem dwie podstawowe korzyści, tj. kwota wolna od podatków została podniesiona do 30 000 zł, na czym zyska nawet 500 000 firm z dochodami do 6 000 zł miesięcznie. Drugą korzyścią jest natomiast podwyżka II progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł, co oznacza również niższy podatek dla wielu przedsiębiorców.

Polski Ład a Game Dev – wyższa kwota wolna od podatku

Część przedsiębiorców będzie mogła uniknąć wyższego podatku w wysokości 32 %. Przedsiębiorcy będą mieli możliwość obniżenia wysokości zobowiązań względem urzędu skarbowego dzięki wyższej kwocie wolnej od podatku. Ponadto, kolejną zmianą jest podniesienie limitu ryczałtu ewidencjonowanego z 250 000 euro do 2 mln euro. Dotyczy to dużej grupy osób wykonujących wolne zawody, takich jak: lekarze, księgowi, tłumacze.

Polski Ład a Game Dev – zestawienie zmian

 

Podmioty z branży Game Dev, jak i spoza niej, prowadzące działalność gospodarczą muszą zmierzyć się przede wszystkim ze zmianami w zakresie opłacania składki ZUS. Korzystniejsze dla wielu przedsiębiorców będzie więc rozliczanie się na tzw. zasadach ogólnych.

 

Podsumowanie

 

Przedsiębiorcy z branży Game Dev muszą przyswoić wyżej opisane zmiany, które weszły z początkiem stycznia 2022 r. Powyższy opis stanowi jedynie zarys nowych regulacji związanych z Polskim Ładem, dlatego każdy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą powinien skonsultować się z księgowym, który wyjaśni planowane modyfikacje i pomoże je zaaplikować.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych - spółek niepublicznych i spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. W zakresie obsługi spółek kapitałowych, do jej zadań należy m.in. zakładanie spółek, podwyższanie kapitału zakładowego, zmiany umowy, zatwierdzenie roku obrotowego, pomoc w zakresie obowiązków raportowych spółek publicznych, przygotowywanie treści raportów EBI i ESPI, przygotowywanie walnych zgromadzeń i posiedzeń rad nadzorczych, bieżące doradztwo w zakresie corporate governance oraz przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji korporacyjnej. Sporządza umowy regulujące bieżącą działalność gospodarczą, umowy z zakresu obrotu aktywami, umowy opcji, umowy na produkcję aplikacji mobilnych, umowy pomiędzy podmiotami z polskiej i zagranicznej branży GameDev (umowy koprodukcyjne, wydawnicze i producenckie na sfinansowanie, stworzenie i wydanie gry, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych), w tym umowy anglojęzyczne. Brała udział w złożonym procesie wprowadzenia jednej ze spółek na rynek regulowany GPW, w przygotowaniu prospektu emisyjnego, w przygotowaniu złożonych umów inwestycyjnych, w procesie downsteram merger polegającym na przejęciu spółki zależnej przez spółkę notowaną na NewConnect. Zajmowała się kompleksową obsługą prawną zagranicznych spółek, jak i wsparciem prawnym polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Francji w jednej z najbardziej renomowanych francuskich kancelarii adwokackich w dziale przejęć i fuzji. Posiada doświadczenie w zagranicznych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa konkurencji. Jest absolwentką wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentką Filologii romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Université de Picardie Jules Verne w Amiens. Posługuje się biegle j. angielskim i j. francuskim.

Umów spotkanie

Szukaj...