Tel. +48 505-692-028

Crunch w game dev - czy obowiązek nadgodzin może być zapisany w umowie

Crunch w game dev

Crunch, czyli okres wzmożonej pracy, to zjawisko występujące głównie przed premierą danego tytułu. Nadgodziny, praca w nocy, a w skrajnych przypadkach nocowanie w studiu, to problemy, które coraz częściej występują w szeroko rozumianej branży game dev, gdzie liczy się czas i dopięcie projektu na ostatni guzik. Czy obowiązek nadgodzin może być zapisany w umowie? Jak wygląda zjawisko crunchu w odniesieniu do umowy o pracę? Czy crunch występuje także w umowie o świadczenie usług?

Nadgodziny w game dev a rodzaj umowy

 

Na samym wstępie warto zaznaczyć, że obowiązek nadgodzin może zostać uregulowany w umowie o pracę jedynie w dwóch sytuacjach: w przypadku konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii, a także jeśli wynika to ze szczególnych potrzeb pracodawcy. Do szczególnych potrzeb pracodawcy może być zaliczona wzmożona praca nad danym tytułem w związku ze zbliżającą się premierą gry, ale mimo to, ustawodawca przewidział w tym zakresie pewne ograniczenia.

 

Nadgodziny w game dev – ograniczenia w umowie o pracę

 

Przede wszystkim, nadgodziny nie mogą być zlecane kobietom w ciąży oraz pracownikom poniżej 18 roku życia. Ponadto, pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, jak również delegować poza stałe miejsce pracy. Liczba nadgodzin nie może być dowolna, z uwagi na fakt, że pracownik ma zagwarantowane 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.

Rekompensata za nadgodziny

Pracownik powinien otrzymać odpowiednią rekompensatę za nadgodziny. Wyróżniamy tym samym dwie formy: wypłata normalnego wynagrodzenia powiększonego o dodatek – co do zasady 50 %, jak i udzielenie pracownikowi czasu wolnego na wniosek pracownika lub z inicjatywy pracodawcy.

 

Crunch w game dev a umowa o świadczenie usług

Pomijając powyższy opis, należy jednoznacznie stwierdzić, że umowa o pracę w branży game dev należy do rzadkości. Studia developerskie zwykle decydują się na podjęcie współpracy z programistą czy game designerem prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. W takiej sytuacji, strony dowolnie mogą kształtować zapisy umowy, a zleceniobiorca nie jest chroniony przepisami kodeksu pracy w zakresie nadgodzin.

 

Crunch w game dev – podsumowanie

 

Jak wynika z powyższego opisu, zjawisko crunchu w game dev występuje w zakresie umowy o pracę, ponieważ tylko ten rodzaj umowy zapewnia pracownikowi ochronę dotyczącą nadgodzin przewidzianą przez kodeks pracy. W przypadku umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług, strony dowolnie kształtują liczbę godzin świadczenia usług, a zleceniobiorca z reguły nie otrzymuje rekompensaty za nadgodziny. Warto na sam koniec wspomnieć, że sama nazwa umowy jest kwestią drugorzędną. Zleceniobiorca może bowiem wystąpić o ustalenie stosunku pracy i zakwalifikowanie umowy o świadczenie usług jako umowy o pracę.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych - spółek niepublicznych i spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. W zakresie obsługi spółek kapitałowych, do jej zadań należy m.in. zakładanie spółek, podwyższanie kapitału zakładowego, zmiany umowy, zatwierdzenie roku obrotowego, pomoc w zakresie obowiązków raportowych spółek publicznych, przygotowywanie treści raportów EBI i ESPI, przygotowywanie walnych zgromadzeń i posiedzeń rad nadzorczych, bieżące doradztwo w zakresie corporate governance oraz przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji korporacyjnej. Sporządza umowy regulujące bieżącą działalność gospodarczą, umowy z zakresu obrotu aktywami, umowy opcji, umowy na produkcję aplikacji mobilnych, umowy pomiędzy podmiotami z polskiej i zagranicznej branży GameDev (umowy koprodukcyjne, wydawnicze i producenckie na sfinansowanie, stworzenie i wydanie gry, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych), w tym umowy anglojęzyczne. Brała udział w złożonym procesie wprowadzenia jednej ze spółek na rynek regulowany GPW, w przygotowaniu prospektu emisyjnego, w przygotowaniu złożonych umów inwestycyjnych, w procesie downsteram merger polegającym na przejęciu spółki zależnej przez spółkę notowaną na NewConnect. Zajmowała się kompleksową obsługą prawną zagranicznych spółek, jak i wsparciem prawnym polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Francji w jednej z najbardziej renomowanych francuskich kancelarii adwokackich w dziale przejęć i fuzji. Posiada doświadczenie w zagranicznych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa konkurencji. Jest absolwentką wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentką Filologii romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Université de Picardie Jules Verne w Amiens. Posługuje się biegle j. angielskim i j. francuskim.

Umów spotkanie

Szukaj...