Tel. +48 505-692-028

Praca zdalna a kontrola pracy w game dev – co jest dozwolone?

Praca zdalna a kontrola pracy w game dev

Aktualnie możliwość wykonywania pracy zdalnej wynika z mocy tzw. ustawy covidowej z dnia 2 marca 2020 r. W celu przeciwdziałania COVID-19, pracodawca może polecić pracownikowi pracę zdalną na czas oznaczony. Obecne przepisy nie przewidują możliwości kontroli pracownika w miejscu pracy zdalnej, chyba że sam pracownik wyrazi na to zgodę. Jak wynika z projektu nowelizacji kodeksu pracy, pracodawca będzie mógł wykonać czynności kontrolne na podstawie m.in. specjalnego porozumienia zawartego z pracownikiem. Czy branża game dev będzie musiała zmierzyć się z adaptacją nowelizacji kodeksu pracy? Czy podmioty z branży game dev świadczące pracę w sposób zdalny będą objęte kontrolą?

 

Praca zdalna a kontrola pracy w game dev – rodzaje umów

 

Umowa o pracę w branży game dev należy do rzadkości. Rodzaj umowy w game dev zależy przede wszystkim od tego, kogo i w jakim celu dana spółka wydająca grę poszukuje, tj. czy poszukuje twórcy, który wykona konkretny projekt, czy pracownika do stałej współpracy polegającej na przykład na promocji i marketingu wydawanych tytułów. W związku z tym, najczęściej zawieranymi umowami w game dev będą umowa o świadczenie usług, umowa o współpracę i umowa o dzieło.

 

Praca zdalna a umowa o świadczenie usług

Ustalenie miejsca i czasu świadczenia usług przez programistę czy game designera, zależy przede wszystkim od indywidualnych ustaleń biznesowych. W związku z tym, że umowa o świadczenie usług ma charakter umowy starannego działania a nie rezultatu, często strony decydują się na przyznanie pewnej swobody w świadczeniu usług. Strony zazwyczaj regulują, że zleceniobiorca będzie świadczył usługi każdorazowo w czasie i miejscu ustalonym ze spółką. Taki zapis daje zleceniobiorcy możliwość negocjacji ze zleceniodawcą w zakresie tego, czy ma świadczyć usługi zdalnie, czy np. stacjonarnie w studiu developerskim. Ponadto, w celu przyznania jeszcze większej swobody zleceniobiorcy, strony często dodają, że zleceniobiorca samodzielnie będzie określać czas i miejsce świadczenia Usług.

 

Zestawienie czasu świadczonych usług

Kontrola pracy świadczonej na podstawie umowy o świadczenie usług, umowy o współpracę czy umowy zlecenia, zazwyczaj odbywa się poprzez zobowiązanie zleceniobiorcy do prowadzenia systematycznego miesięcznego wykazu godzin, w których świadczy usługi na rzecz spółki. Zleceniobiorca zwykle ma obowiązek przekazania spółce takiego zestawienia czasu i opisu świadczonych usług na koniec miesiąca kalendarzowego. To właśnie na podstawie zestawienia czasu świadczonych usług, zleceniodawca może określić efektywność i rzetelność pracy danego programisty czy game designera, przy czym nie ma znaczenia czy zleceniobiorca wykonuje swoje obowiązki zdalnie czy stacjonarnie w studiu.

 

Praca zdalna a kontrola pracy w game dev – praca zdalna a umowa o dzieło

 

Spółka gamingowa najczęściej decyduje się na umowę o dzieło, w sytuacji, gdy potrzebuje twórcy, który wykona dany tytuł lub tylko jego część (np. specyfikację gry czy game designe document). W związku z tym, że jest to umowa o charakterze rezultatu, a nie starannego działania, kontrola efektów pracy twórcy gry sprowadza się do oddawania dzieła partiami do akceptacji zamawiającego. Twórca dzieła oddaje jego część w konkretnych i ustalonych ze spółką terminach. Dzięki temu spółka ma możliwość oceny pracy twórcy – akceptuje wykonaną pracę bądź zwraca dzieło w celu uwzględnienia ewentualnych poprawek.

 

Podsumowanie

 

Podmioty z branży game dev rzadko decydują się na zawarcie umowy o pracę, w związku z tym ewentualna kontrola pracy zdalnej ze strony pracodawcy nie ma tu zastosowania. Strony zwykle decydują się na swobodne uregulowanie kwestii miejsca, czasu i sposobu świadczenia usług gamingowych, a wyrazem rzetelności i efektywności pracy jest zestawienie czasu świadczonych usług.

Share on facebook
Share
Share on twitter
Tweet
Share on email
Send
O Autorze:
Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek kapitałowych - spółek niepublicznych i spółek publicznych notowanych na rynku NewConnect. W zakresie obsługi spółek kapitałowych, do jej zadań należy m.in. zakładanie spółek, podwyższanie kapitału zakładowego, zmiany umowy, zatwierdzenie roku obrotowego, pomoc w zakresie obowiązków raportowych spółek publicznych, przygotowywanie treści raportów EBI i ESPI, przygotowywanie walnych zgromadzeń i posiedzeń rad nadzorczych, bieżące doradztwo w zakresie corporate governance oraz przygotowanie wszelkiej niezbędnej dokumentacji korporacyjnej. Sporządza umowy regulujące bieżącą działalność gospodarczą, umowy z zakresu obrotu aktywami, umowy opcji, umowy na produkcję aplikacji mobilnych, umowy pomiędzy podmiotami z polskiej i zagranicznej branży GameDev (umowy koprodukcyjne, wydawnicze i producenckie na sfinansowanie, stworzenie i wydanie gry, umowy o dzieło wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych), w tym umowy anglojęzyczne. Brała udział w złożonym procesie wprowadzenia jednej ze spółek na rynek regulowany GPW, w przygotowaniu prospektu emisyjnego, w przygotowaniu złożonych umów inwestycyjnych, w procesie downsteram merger polegającym na przejęciu spółki zależnej przez spółkę notowaną na NewConnect. Zajmowała się kompleksową obsługą prawną zagranicznych spółek, jak i wsparciem prawnym polskich przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Francji w jednej z najbardziej renomowanych francuskich kancelarii adwokackich w dziale przejęć i fuzji. Posiada doświadczenie w zagranicznych oraz międzynarodowych kancelariach prawnych w dziedzinie prawa spółek handlowych oraz prawa konkurencji. Jest absolwentką wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwentką Filologii romańskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i na Université de Picardie Jules Verne w Amiens. Posługuje się biegle j. angielskim i j. francuskim.

Umów spotkanie

Szukaj...