Tel. +48 505-692-028

prawa autorskie

Zakup licencji na grę, a nabycie praw do IP – czym to się różni?
0

Zakup licencji na grę, a nabycie praw do IP

Zakup licencji na grę, a nabycie praw do IP – czym to się różni? Podczas...
Autorskie prawo majątkowe do gry po premierze
0

Autorskie prawo majątkowe do gry po premierze – roszczenia

Autorskie prawo majątkowe do gry po premierze. Produkcja gier komputerowych jest ściśle związana z powstaniem...
Własność intelektualna gry
0

Własność intelektualna gry – jak przenieść ją na firmę i spółkę?

Produkcja gier komputerowych jest ściśle związana z powstaniem utworu znajdującego swoją definicję w ustawie o...
Prawo autorskie w produkcji gier komputerowych
0

Prawo autorskie w produkcji gier komputerowych

Prawo autorskie w produkcji gier komputerowych są częstym przedmiotem wielu umów. W branży game dev...
Umowa o pracę a prawa autorskie
0

Umowa o pracę a prawa autorskie

Reżim prawa pracy nakłada na pracodawcę i pracownika z góry narzucone zasady przekazania autorskich praw...
Protokół przekazania praw autorskich dla programisty – jak przygotować?
0

Protokół przekazania praw autorskich dla programisty – jak przygotować?

Przy zawieraniu umów związanych z branżą programistyczną często dochodzi do przeniesienia autorskich praw majątkowych na...
Przeniesienie praw majątkowych w branży IT. O czym należy pamiętać?
0

Przeniesienie praw majątkowych w branży IT. O czym należy pamiętać?

Majątkowe prawa autorskie decydują o tym kto ma prawo do korzystania, rozporządzania i czerpania korzyści...
Umowy cywilnoprawne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
0

Umowy cywilnoprawne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych cz. 2

W pierwszym artykule ,,Umowy cywilnoprawne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych” poruszone zostały podstawowe elementy takiej...
Umowy cywilnoprawne z przeniesieniem autorskich praw majątkowych
0

Przeniesienie autorskich praw majątkowych - umowy cywilnoprawne

Na etapie sporządzania umów cywilnoprawnych, warto przyjrzeć się kwestii autorskich praw majątkowych, które mogą stanowić...

Umów spotkanie

Szukaj...